Cookie Policy

Polityka prywatności

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Klientów, osób przez nich upoważnionych lub działających w ich imieniu.
Zasady zostały opracowane na podstawie obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest AKADEMIA PUREBEAU-AGI Makijażu Permanentnego Studio Piękna Agi Agnieszka Leśniewska ul. Robotnicza 14/1 72-010 Police,
Nip :851-176-99-64

CELE PRZETWARZANIA
Purebeau-agi.pl przetwarza dane osobowe Klienta oraz osób upoważnionych przez Klienta lub działających w jego imieniu w celu:
1. działań zmierzających do zawarcia umowy, wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. wypełniania obowiązków prawnych, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5. realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Klienta, tj. marketingu usług oferowanych przez Klienta oraz na potrzeby wewnętrznych celów administracyjnych Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6. prowadzenia komunikacji w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
7. marketingu usług oferowanych przez Klienta w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Klienta oraz osób upoważnionych przez Klienta lub działających w jego imieniu mogą być udostępniane przez purebeau-agi.pl następującym odbiorcom lub grupom odbiorców:
• innym podmiotom współpracującym z purebeau-agi.pl przy realizacji umowy;
• innym podmiotom, którym purebeau-agi.pl powierzył przetwarzanie danych osobowych;
• innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA
1. Dane osobowe Klientów przechowywane są przez purebeau-agi.pl przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj. w zakresie:
1. działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy – do czasu zakończenia realizacji umów, a po tym czasie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub koniecznym dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń purebeau-agi.pl.
2. Dane osobowe Klientów oraz osób upoważnionych przez Klienta lub działających w jego imieniu przechowywane są przez purebeau-agi.pl przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj. w zakresie:
1. prowadzenia dokumentacji związanej z wykonaną umową – przez okres 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
2. prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w okresie koniecznym dla obrony tych roszczeń w zakresie przewidzianym przez przepisu prawa;
4. marketingu usług oferowanych przez purebeau-agi.pl – do czasu wyrażenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody;
5. komunikacji w kanałach elektronicznych – do czasu cofnięcia zgody;
6. realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez purebeau-agi.pl – do czasu wyrażenia sprzeciwu, o ile nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania;
7. opartym wyłącznie na zgodzie – do czasu cofnięcia zgody, o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania albo nie zachodzi inna przesłanka zaprzestania przetwarzania.

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY
Jeżeli purebau-agi.pl przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody udzielonej przez lub w imieniu osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

INNE PRAWA
Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przez purebeau-agi.pl przysługuje prawo do:
• uzyskania potwierdzenia, czy jej dane są przetwarzane przez purebeau-agi.pl, a także prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO);
• sprostowania oraz uzupełnienia swoich danych (art. 16 RODO);
• usunięcia swoich danych (art. 17 RODO);
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO);
• przenoszenia swoich danych do innego administratora (art.. 20 RODO).

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez purebeau-agi.pl, ma prawo wniesienia w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów purebeau-agi.pl, w tym profilowania. W takim przypadku purebeau-agi.pl może przetwarzać dane tej osoby, o ile wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO).
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez purebeau-agi.pl, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po wejściu w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SKUTKI NIEPODANIA DANYCH
Podanie przez Klienta danych, ma charakter dobrowolny. Jednakże w przypadku ich niepodania purebeau-agi.pl może odmówić Klientowi udzielenia jakichkolwiek lub określonych usług.
Podanie przez Klienta osób upoważnionych przez Klienta lub działających w jego imieniu, ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem realizacji upoważnienia lub działania w imieniu Klienta.
purebeau-agi.pl oświadcza :
1. Informacje o charakterze nieosobowym są zbierane automatycznie. Na ich podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie, użytkowników i ich zachowań. Pozwalają nam również jak najlepiej dopasowywać strony do Państwa potrzeb i upodobań.
2. Informacje osobowe zbierane są wyłącznie w sposób jawny i za wyraźną zgodą użytkownika. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim bez zgody użytkownika. Ponadto użytkownik ma prawo żądać ich usunięcia.
3. W celu usprawnienia działania witryny korzystamy z Cookies.
Czym są pliki „cookies” ?
To niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu plików „cookies”.

Do czego używamy plików „cookies” ?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Zarządzanie plikami „cookies”
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies, jednak może to spowodować, że nie które elementy na naszych stronach przestaną Państwu działać prawidłowo.

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach?

Google Chrome
Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane.
W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści.
W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
– Usuwanie plików cookie
– Domyślne blokowanie plików cookie
– Domyślne zezwalanie na pliki cookie
– Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
– Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny.
Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność.
Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo.
Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
SKLEP PUREBEAU-AGI